device: xxvideo: xx|| status: xx||xx||xx

Na začátku padesátých let hospodařil Statek Zhongjie na 6.000 ha půdy. Základem hospodaření bylo pěstování obilí (70%) a pěstování bavlny (30%).

V lednu 1956 byla maršálovi Ču Te při jeho návštěvě Prahy, Karlových Varů a Vinařic přislíbena materiální pomoc.

Československá vláda 22.2.1956 schválila dar v podobě zemědělských mechanizačních prostředků v hodnotě 7.900.000,- tehdejších Kčs, tj. dnešních 18.300.000,- Kč (680.000,- EUR). V červenci 1956 došlo k pojmenování statku na Statek čínsko-československého přátelství.

2.srpna 1956 došlo došlo k slavnostnímu předání daru, což bylo mj: 15 ks Zetor 25 K, 10 ks Zetor Super kolový, 10 ks Zetor Super pásový, 70 ks potahový vůz H303, 5 ks nákladní automobil V3S, 1 ks pojízdná dílna, pluhy, seťové brány, válce, kultivátory, rozmetadla, secí stroje, sběrací stroje nebo zrnomety.

Většina strojů byla do jednoho roku vyřazena z provozu kvůli nízké úrovni obslužného personálu, špatné kvalitě používaných olejů a nedostatečné ochraně mechanizace před povětrnostními podmínkami.

Spolupráce s tehdejším Československem ustala po čínsko-sovětské roztržce na začátku šedesátých let.

Statek čínsko-československé družby, ležící v provincii Hebei, 240 km jihovýchodně od Pekingu a 80 km východně od Cangzhou, má dnes přibližně 50 tisíc obyvatel.

Statek byl v sedmdesátých letech minulého století výrazně industrializován. Zemědělská činnost ustoupila do pozadí a nejdůležitější odvětvím se stala těžba ropy a průmyslová výroba.

V roce 2003 byl reformován zemědělský systém v provincii Hebei a Statek čínsko-československého přátelství byl zařazen do Cangzhou pobřežní rozvojové zóny.

V roce 2007 došlo k integraci Statku do Nové zóny Bohai a změně oficiálního názvu na Průmyslový park Čín-čes. Zavedený název Statek čínsko-československého přátelství je užíván stále.

V osmdesátých letech došlo k oteplování vztahů mezi Čínou a tehdejším Československem.

Ani změna režimu v ČSSR nebo jeho pozdější rozdělení na samostatnou Českou a Slovenskou republiku nezměnilo nic na zájmu Statku, který se chce stát branou pro český a slovenský export do Číny, ale také prostředníkem pro čínský vývoz do těchto zemí.

Statek hodlá těžit ze strategické polohy v zálivu Bohai a ze vzdálenosti 30 km od přístavu Huanghua.

Předpokládaný budoucí rozvoj regionu vedl k rozhodnutí rozšířit Statek čínsko-československého přátelství a vystavět Nové město Huanghua pro jeden milion obyvatel. V roce 2014 je z něj prozatím postaveno Pražské náměstí, které vzdáleně připomíná Staroměstské náměstí v Praze. Plánuje se i výstavba imitace Karlova mostu s umělým kanálem představujícím Vltavu.

Obec se třemi stovkami obyvatel. Leží 6 km jihovýchodně od města Mladá Boleslav. První zmínky o Vinařicích jsou z roku 1227. Dominantou je renesanční zámek.

24.4.1953 obec navázala oficiální družbu s vesnicí Zhangguozhuang u Pekingu.

Tato spolupráce se stala vzorem pro pozdější československou materiální pomoc Statku čínsko-československého přátelství.

"Na našem Statku je zakořeněno čínsko-české přátelství, je u nás zasazeno semínko přátelství."

"Nyní potřebuje, aby jej pokračovatelé z obou zemí pěstovali, aby o něj pečovali, aby sklidili plod přátelství."

"Na našem Statku pocítíte silnou atmosféru přátelství."

"Vítáme a očekáváme české přátele. Náš Statek bude domovem i pro ně."

`

Vznik Statku čínsko-československého přátelství

V roce 1956 darovali českoslovenští soudruzi svým čínským přátelům dar v hodnotě 7.900.000,- Kčs

VSTOUPIT >

Všední den na Statku

V roce 2011 koupil Statek český pavilon ze Světové výstavy v Šanghaji za 1 mil. EUR

< VSTOUPIT >

Statek čínsko-československého přátelství - místo pro život

Výstavba Nového města Huanghua jehož součástí bude Pražské náměstí a imitace Karlova mostu

< VSTOUPIT >

Vinařice - partner čínských zemědělců

Obec z Mladoboleslavska, která po úspěšně provedené kolektivizaci jako první nabídla v padesátých letech pomocnou ruku nově vznikající Čínské lidové republice.

< VSTOUPIT >

Pozvánka k návštěvě Statku

Rozhovor prezidenta Statku čínsko-československého přátelství s učitelem a zahraničním expertem pro výstavbu Nového města Hunghua panem Tomášem Václavem Františkem Jirsákem Havranem

<< < VSTOUPIT
`